A hagyma táplálása Agromasterrel

A hagyma 3 leveles koráig igen lassan fejlődik, a hideg talaj és a nappalok hosszának rövidsége következtében, mert ekkor a talaj hőmérséklete is csupán 6-10 C° fok körül van. Viszont ekkor már az E-max technológia révén elegendő elérhető N áll rendelkezésre a növény számára. A 4. levéltől intenzív növekedés kezdődik, ami a talaj és a léghőmérséklet emelkedése, valamint a hosszabbodó nappali megvilágítások miatt indul be. A hagyma nagyobb leveleket képez, nagyobb asszimilációs felületek képződnek, ami miatt több tápanyag feldolgozására képes. Az 5-7 leveles állapot során indul meg a fej kialakulása. Itt nagyon fontos, hogy a megfelelő nitrogén ellátás mellett kiemelkedő szerep jut a foszfornak.

Amennyiben a vetéssel egy menetben kijuttatott Agromaster Start Mini 10-43-0 vagy 12-44-0 alkalmaztak, 25-30kg/ha dózisban, úgy abból még folyamatosan felvehető tápelemek állnak rendelkezésre. Ha azonban az alap kezelésben Agromaster 12-5-20+4MgO+2CaO+35SO3 összetételt használtak, az ugyan biztosítja a P és N igény egy részét, de ezt a megnövekedett nitrogén és foszfor igényt öntözéssel vagy lombtrágyázással kijuttatott Nova Pekacid 0-60-20 + Nova Ca 15-0-26 kombinációja biztosíthatja (25kg+25kg/ha). A kalcium a sejtfalban és a gyökércsúcs képzésben betöltött kulcsszerepe miatt szükséges. Ha a technológiai eszköztár megengedi a sorokba való tápanyagadagolást és bedolgozást, úgy a fejképződés elején felülkezelésre 5-7 leveles állapotban Agromaster 40-0-5+4.5SO3 kijuttatása 150-200kg/ha dózisban javasolt.

Olvasson többet a hagyma lombkezeléséről

Töltse le útmutatónkat a hagyma tápanyagellátásáról